Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 5:12 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, δι’ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ· εἰς ἣν ⸀στῆτε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 5

Θέα Πετρου Α΄ 5:12 σε αυτό το πλαίσιο