Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 3:14 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἀλλ’ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 3

Θέα Πετρου Α΄ 3:14 σε αυτό το πλαίσιο