Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 14:16 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ ἐξῆλθον οἱ ⸀μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 14

Θέα Κατα Μαρκον 14:16 σε αυτό το πλαίσιο