Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 12:11 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 12

Θέα Κατα Μαρκον 12:11 σε αυτό το πλαίσιο