Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 3:28 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

τοῦ Μελχὶ τοῦ Ἀδδὶ τοῦ Κωσὰμ τοῦ Ἐλμαδὰμ τοῦ Ἢρ

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 3

Θέα Κατα Λουκαν 3:28 σε αυτό το πλαίσιο