Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Β΄ 1:9 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

πᾶς ὁ ⸀προάγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ ⸀διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Β΄ 1

Θέα Ιωαννου Β΄ 1:9 σε αυτό το πλαίσιο