Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Α΄ 3:19 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

⸀ἐν τούτῳ ⸀γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πείσομεν ⸂τὴν καρδίαν⸃ ἡμῶν

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Α΄ 3

Θέα Ιωαννου Α΄ 3:19 σε αυτό το πλαίσιο