Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:22 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ οὓς μὲν ⸀ἐλεᾶτε ⸂διακρινομένους,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:22 σε αυτό το πλαίσιο