глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Старият Завет

Новият Завет

Захария 13 Цариградски (BG1871)

1. В онзи ден ще има източник отворен За дома Давидов и за Ерусалимските жители Заради грях и заради нечистота.

2. И в онзи ден, говори Господ Саваот, Ще изтребя имената на идолите от земята, И не ще да има вече помен за тях; Още ще отнема пророците И нечистия дух от земята.

3. И ако пророчествува някой още, Тогаз баща му и майка му които са го родили Ще му рекат: Няма да живееш; Защото говориш лъжи в името Господне. И баща му и майка му които са го родили Ще го прободат когато пророчествува.

4. И в онзи ден Пророците ще се посрамят, Всеки от видението си когато пророчествува; И няма да обличат дреха козинява за да измамят.

5. И ще рече: Аз не съм пророк: человек съм земеделец; Защото человек ме хвана за пастир от младостта ми.

6. И ако му рече някой: Какви са тези рани всред ръцете ти? Ще отговори: Тези са С които се раних в дома на приятелите си.

7. Мечу, събуди се против Пастиря ми, И против мъжа, моя съдружник, Говори Господ Саваот: Порази Пастиря, и овците ще се разпръснат; И ще завърна ръката си върх малките.

8. И във всичката тази земя, говори Господ, Две части ще се изтребят в нея и изчезнат, И третата ще остане в нея.

9. И ще прекарам третата част през огън; И ще ги очистя както се чисти среброто; И ще ги опитам както се опитва златото: Те ще призоват името ми, И аз ще ги послушам: Ще река: Тези ми са люде; И те ще рекат: Господ е Бог наш.