глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Старият Завет

Новият Завет

Захария 4 Цариградски (BG1871)

1. И върна се ангелът говорЕщий с мене и ме събуди, както человек който се събужда от съна си,

2. и рече ми: Що видиш ти? И рекох: Погледнах, и ето светилник, всичкий златен, и чаша върху него, и седемте му светила върху него, и седем цеви върху седемте светилника които бяха над върха му,

3. и две маслини над него, една отдясно на чашата, и една отляво ней.

4. И отговорих та рекох на ангела който говореше с мене, и казах: Що са тези, господарю мой?

5. И отговори ангелът говорещият с мене та ми рече: Не знаеш ли що са тези? И рекох: Не, господарю мой.

6. И отговори та ми рече и каза: Това е словото Господне към Зоровавела което казва:- Не чрез сила ни чрез крепост, Но чрез Духа ми, говори Господ Саваот.

7. Що си ти, горо велика, Пред Зоровавела?- Поле! И ще изнесе върхния камик С възклицание: Благодат, благодат нему!

8. И стана слово Господне към мене, и рече:-

9. Ръцете на Зоровавела туриха основанието на този дом; И ръцете му ще го свършат; И ще познаеш че Господ на Силите ме проводи при вас.

10. Защото кой презря деня на малките работи? Известно ще се зарадват тези седем, И ще видят оловния правомер в ръката на Зоровавела: Те са очите Господни, Които тичат през всичката земя.

11. Тогаз отговорих та му рекох: Що са тези двете маслини отдясно на светилника и отляво му?

12. И отговорих втори път та му рекох: Що са двете ветви на маслините които през двете златни цеви испразднуват из себе си елея като злато?

13. И каза ми и рече: Не познаваш ли що са те? и отговорих: Не, господарю мой.

14. Тогаз рече: Те са двамата помазани които предстояват при Господа на всичката земя.