Старият Завет

Новият Завет

Захария 13:4 Цариградски (BG1871)

И в онзи ден Пророците ще се посрамят, Всеки от видението си когато пророчествува; И няма да обличат дреха козинява за да измамят.

Прочетете пълната глава Захария 13

Изглед Захария 13:4 в контекст