Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:41 Цариградски (BG1871)

А Яир Манасиевът син отиде та завладя паланките му, и наименува ги Авот-Яир.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:41 в контекст