Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:34-42 Цариградски (BG1871)

34. И Гадовите синове съградиха Девон, и Атарот, и Ароир,

35. и Атротсофан, и Язир, и Иогнея,

36. и Ветнимра, и Ветаран, градове укрепени, и огради за овци.

37. И Рувимовите синове съградиха Есевон, и Елеала, и Кириатаим,

38. и Нево, и Ваалмеон (с променени имена), и Севама; и туриха имена на градовете които съградиха.

39. И синовете на Махира сина Манасиева отидоха в Галаад, и завладяха го, и изпъдиха Амореянина който беше в него.

40. И даде Моисей Галаад на Махира Манасиевия син; и насели се той в него.

41. А Яир Манасиевът син отиде та завладя паланките му, и наименува ги Авот-Яир.

42. И Нова отиде та превзе Кенат и селата му, и наименува го Нова от името си.

Прочетете пълната глава Числа 32