Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:40 Цариградски (BG1871)

И даде Моисей Галаад на Махира Манасиевия син; и насели се той в него.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:40 в контекст