Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:29 Цариградски (BG1871)

И рече им Моисей: Гадовите синове и Рувимовите синове ако преминат с вас Йордан, всички оръжени за бой пред Господа, и се завладее земята пред вас, тогаз ще им дадете Галаадската земя за притежание.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:29 в контекст