Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:28 Цариградски (BG1871)

Тогаз Моисей даде повеление за тях на Елеазара свещеника, и на Исуса Навина, и на началниците на родовете от племената на Израилевите синове.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:28 в контекст