Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:30 Цариградски (BG1871)

Ако ли не щат да преминат с вас оръжени, тогаз да вземат наследие между вас в земята Ханаан.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:30 в контекст