Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:27 Цариградски (BG1871)

а слугите ти всички оръжени и наредени ще пойдат пред Господа на бой както говори господарят ни.

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:27 в контекст