Старият Завет

Новият Завет

Числа 32:26 Цариградски (BG1871)

Децата ни, жените ни, и стада ни, и всичките ни скотове ще останат тук в Галаадските градове;

Прочетете пълната глава Числа 32

Изглед Числа 32:26 в контекст