глави

  1. 1
  2. 2

Старият Завет

Новият Завет

Агей 1 Цариградски (BG1871)

1. Във втората година на цар Дария, в шестия месец, в първия ден на месеца, биде слово Господне чрез пророка Агея към Зоровавела сина Салатиилев, управителя на Юда, и към Исуса сина Йоседеков, великия свещеник, и рече:

2. Така говори Господ Саваот и казва: Тези люде говорят: Времето не е дошло, времето да се съгради домът Господен.

3. И биде слово Господне чрез пророка Агея и рече:-

4. Време ли е вам Да обитавате вие у подъсчените си домове, А този дом да е пуст?

5. Сега прочее така говори Господ Саваот: Помислете пътищата си.

6. Посеяхте много, и събрахте доход малко; Ядете, и не се насищате; Пиете, и не се благодарите; Обличате се, и не се стоплювате; И заплащаемий се заплаща за един пробит мешец.

7. Така говори Господ Саваот: Помислете пътищата си.

8. Възлезте на гората та донесете дърва, И съградете дома; И ще се благоугодя в него, И ще се прославя, говори Господ.

9. Погледнахте за много, и, ето, стана малко; И го донесохте в дома, и аз духнах на него. Защо? говори Господ Саваот. Заради дома си който е пуст; А вие тичате всеки в дома си.

10. За то небето задържа от вас росата си, И земята възбрани плода си.

11. И повикнах бездъждие Върху земята, и върху горите, И върху житото, и върху мъста, и върху елея, И върху всичко що износя земята, И върху человеците, и върху скотовете, И върху всичките трудове на ръцете им.

12. И послуша Зоровавел Салатийлевий син, и Исус Йоседековий син, великий свещеник, и всичкий остатък на людете гласа на Господа Бога своего, и думите на пророк Агея като го проводи Господ техний Бог; и убояха се людете пред Господа.

13. И говори Агей посланникът Господен според посланието Господне на людете, и рече: Аз съм с вас, говори Господ.

14. И възбуди Господ духа на Зоровавела сина Салатиилев, управителя на Юда, и духа на Исуса сина Йоседеков, великия свещеник, и духа на всичкия остатък на людете; и дойдоха та работеха в дома на Господа Саваота, Бога своего,

15. в двадесет и четвъртия ден на шестия месец, във втората година на цар Дария.