Старият Завет

Новият Завет

Агей 1:6 Цариградски (BG1871)

Посеяхте много, и събрахте доход малко; Ядете, и не се насищате; Пиете, и не се благодарите; Обличате се, и не се стоплювате; И заплащаемий се заплаща за един пробит мешец.

Прочетете пълната глава Агей 1

Изглед Агей 1:6 в контекст