Старият Завет

Новият Завет

Агей 1:12 Цариградски (BG1871)

И послуша Зоровавел Салатийлевий син, и Исус Йоседековий син, великий свещеник, и всичкий остатък на людете гласа на Господа Бога своего, и думите на пророк Агея като го проводи Господ техний Бог; и убояха се людете пред Господа.

Прочетете пълната глава Агей 1

Изглед Агей 1:12 в контекст