глави

  1. 1
  2. 2

Старият Завет

Новият Завет

Агей 2 Цариградски (BG1871)

1. В седмия месец, в двадесет и първия ден на месеца, стана слово Господне чрез пророка Агея и рече:

2. Говори сега на Зоровавела сина Салатиилев, управителя на Юда, и на Исуса сина Йоседеков, великия свещеник, и на остатъка на людете, и кажи:

3. Кой остана между вас който видя този дом в първата му слава? и какъв го видите вие сега? Не е ли в очите ви като нищо сравнен с оногоз?

4. Но уякчи се сега, Зоровавелю, говори Господ; и уякчи се, Исусе сине Йоседеков, велики свещениче; и уякчете се, всички люде на тази земя, говори Господ, и работете; защото аз съм с вас, говори Господ Саваот.

5. Според думата на завета ми с вас когато излязохте из Египет, Духът ми ще пребивава между вас: не бойте се.

6. Защото така говори Господ Саваот: Още еднъж, след малко, аз ще потреса небесата и земята, и морето и сушата.

7. И ще потреса всичките народи; и избраните неща на всичките народи ще дойдат; и ще изпълня този дом със слава, говори Господ Саваот.

8. Среброто е мое, и златото е мое, говори Господ Саваот.

9. Славата на този последен дом ще е по-голяма от онази на първия, говори Господ на Силите; и на това място ще дам мир, говори Господ на Силите.

10. В двадесет и четвъртия на деветия месец, във втората година на Дария, стана слово Господне чрез пророка Агея и рече:

11. Така говори Господ Саваот: Попитай сега свещениците заради закона, и кажи:

12. Ако Вземе някой месо свето в края на дрехата си, и с края й допре хляб, или вариво, или вино, или елей, или всяко ястие, ще се освети ли? И свещениците отговориха та рекоха:Не.

13. И рече Агей: Ако нечист от мъртво тяло се прикосне до някое от тях, ще бъде ли нечисто? И свещениците отговориха и рекоха: Ще бъде нечисто.

14. И отговори Агей та рече: Така са тези люде, и така този народ пред мене, говори Господ; и така всяко дело от ръцете им, и каквото приносят там, е нечисто.

15. И сега смислете се от този ден и нататък, преди да се положи камик върху камик в храма Господен.

16. Преди да стане това, отиваше някой при един куп от двадесет мери, и бяха десет; отиваше при жлеба за да източи петдесет мери от жлеба, и бяха двадесет.

17. Поразих ви с ветротление, и с ръжда, и с град във всичките дела на ръцете ви; но вие не се върнахте към мене, говори Господ.

18. Смислете се сега: от тоя ден и нататък, от двадесет и четвъртия ден на деветия месец, от деня в който се основа храмът Господен, смислете се.

19. Още ли е семето в житницата? Още и лозата, и смоковницата, и нарът, и маслината не плодоносиха: от този ден ще ги благословя.

20. И стана пак слово Господне към Агея в двадесет и четвъртия на месеца, и рече:

21. Говори на Зоровавела управителя Юдин и кажи:- Аз ще потреса небето и земята,

22. И ще низвърна престола на царствата, И ще изтребя държавата на царствата езически. И ще низвърна колесниците и всадниците им; И конете и всадниците им ще паднат, Всеки чрез меча на брата си.

23. В онзи ден, говори Господ на Силите, Ще всема тебе, Зоровавелю, Рабе мой, сине Салатиилев, говори Господ, И ще те туря като печат; Защото те избрах, говори Господ Саваот.