глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25

Старият Завет

Новият Завет

4 Царе 17 Цариградски (BG1871)

1. В дванадесетото лето на Ахаза Юдиния цар въцари се Осия синът на Ила в Самария над Израиля, и царува девет години.

2. И направи зло пред Господа, но не както Израилевите царе които бяха преди него.

3. Против него възлезе Салманасар, Асирийският цар; и стана му Осия раб, и даваше му данък.

4. А намери Асирийският цар съзаклятие в Осия, защото проводи вестители на Сова Египетския цар, и не даде данък на Асирийския цар както даваше всяка година; за това го затвори в тъмница Асирийският цар, и го върза.

5. И възлезе Асирийският цар през всичката земя, и възлезе в Самария та я обсади три години.

6. И в деветото лето на Осия, Асирийският цар превзе Самария, и отведе Израиля в плен в Асирия, и насели ги в Ала и в Авор при реката Гозан, и в Мидските градове.

7. А това стана защото Израилевите синове съгрешиха на Господа Бога своего който ги изведе из Египетската земя, из под ръката на Фараона Египетския цар, и почетоха други богове,

8. и ходиха в узаконенията на езичниците които изпъди Господ от лицето на Израилевите синове, и в узаконенията на Израилевите царе които узакониха.

9. И правеха Израилевите синове скришно работи които не бяха прави пред Господа техния Бог, и съградиха си високи места във всичките си градове, от стълп на стражи до утвърден град.

10. И въздигнаха си кумири и Ашери върху всеки висок хълм и под всяко зелено дърво.

11. И там кадяха по всичките високи места както езичниците които изпъди Господ от лицето им, и правеха лоши работи за да прогневяват Господа,

12. и служеха на идолите за които им рече Господ: Не правете това дело.

13. И засвидетелствува Господ против Израиля и против Юда чрез ръката на всичките пророци, на всичките гледачи, и рече: Върнете се от лошите си пътища, и пазете заповедите ми и повеленията ми според всичкия закон който заповядах на отците ви, и който ви проводих чрез ръката на рабите ми пророците.

14. Но те не послушаха, но ожесточиха врата си както врата на отците им които не повярваха в Господа Бога своего.

15. И отхвърлиха повеленията му и завета му който направи с отците им, и засвидетелствуванията му които засвидетелствува против тях, и отидоха след суетата и осуетиха се, и след езичниците които бяха около тях, за които им Господ заповяда да не правят както те.

16. И оставиха всичките заповеди на Господа Бога своего та си направиха две леяни телета, и направиха Ашери, и поклониха се на всичкото небесно войнство, и служиха Ваалу.

17. И превождаха синовете си и дъщерите си през огън, и употребяваха чародеяния и гатания, и продадоха себе си за да правят зло пред Господа да го прогневяват.

18. Заради това Господ се разгневи много против Израиля и отхвърли ги от лицето си: не остана освен едното Юдино племе.

19. Но и Юда не упази заповедите на Господа Бога своего, но ходиха в повеленията на Израиля които те направиха.

20. И отхвърли Господ всичкото Израилево семе, и унижи ги, и предаде ги в ръката на разграбителите доде ги отхвърли от лицето си.

21. Защото отцепи Израиля от Давидовия дом; и те направиха цар Иеровоама Наватовия син; и Иеровоам оттегли Израиля от след Господа, и направи ги да съгрешат грях голям.

22. Защото Израилевите синове ходиха във всичките грехове на Иеровоама които той стори не се отдалечиха от тях

23. доде Господ отметна Израиля от лицето си, както говори чрез ръката на всичките си раби пророците. И пресели се Израил от земята си в Асирия дори до този ден.

24. И доведе Асирийският цар человеци от Вавилон, и от Хута, и от Ава, и от Елат, и от Сефаруим та ги насели в градовете на Самария вместо Израилевите синове, и наследиха те Самария, и населиха се в градовете й.

25. И в началото на населението си там не се убояха от Господа; и проводи Господ лъвове помежду им които убиваха от тях.

26. И говориха на Асирийския цар и рекоха: Народите които ти пресели и насели в градовете на Самария не знаят закона на местния Бог; за това прати лъвове между тях, и, ето, убиват ги понеже не знаят закона на местния Бог.

27. Тогаз Асирийският цар заповяда и рече: Заведете там едного от свещениците които пленихте от там; и нека идат и нека се населят там, и нека ги научи свещеникът на закона на местния Бог.

28. И един от свещениците които те бяха запленили от Самария дойде та се насели във Ветил, и поучаваше ги как да се боят от Господа.

29. Всеки обаче народ направиха си богове, и туриха в домовете на високите места които Самаряните направиха, всеки народ в градовете си дето живееха.

30. И Вавилонските мъже направиха Сокхот-венот, а Хутайските мъже направиха Нергал, и Ематските мъже направиха Асима,

31. и Авците направиха Ниваз и Тартак, и Сефаруимците горяха синовете си с огън на Адрамелеха и Анамелеха, Сефаруимските богове.

32. Така се боеха от Господа; и направиха си от най-долните помежду си свещеници за високите места, които служеха за тях в домовете на високите места.

33. Боеха се от Господа, но на своите си богове служеха според обичая на народите от дето бидоха преселени.

34. Дори до този ден правят според по-напрежните обичаи: не се боят от Господа, и нито правят според своите си повеления и според съдбите си, нито според закона и заповедта която заповяда Господ на синовете на Якова когото нарече Израил,

35. и направи с тях Господ завет, и заповяда им и рече: Да се не убоите от други богове, и да не им се поклоните, нито да им служите, нито да им жъртвувате;

36. но Господу, който ви изведе из Египетската земя с голяма крепост и с простряна мишца, нему ще се боите, и нему ще се кланяте, и нему ще приносите жъртва.

37. И повеленията, и съдбите, и закона, и заповедта която писа за вас да внимаете да вършите всякога; а от други богове да се не убоите.

38. И завета който направих с вас да не забравите; и да не се боите от други богове.

39. Но от Господа Бога вашего да се боите; и той ще ви избави из ръката на всичките ви неприятели.

40. Те обаче не послушаха, но правеха според първите си обичаи.

41. И тези народи се боеха от Господа, но служеха на идолите си; и синовете им и синовете на синовете им, както правеха отците им така правят те дори до този ден.