глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25

Старият Завет

Новият Завет

4 Царе 9 Цариградски (BG1871)

1. А порокът Елисей повика едного от пророческите синове та му рече: Препаши чреслата си, и вземи в ръката си този съдъд с елея та иди в Рамот-галаад;

2. и когато влезеш там ще видиш там Ииуя сина на Иосафата, Намесиевия син; и ще влезеш та ще го дигнеш от сред братята му, и ще го въведеш в по-вътрешната стая.

3. И вземи съсъда с елея та излей на главата му, и речи: Така говори Господ: Помазах те цар над Израиля. Тогаз отвори вратата и бягай, и не се бави.

4. И отиде юношата, младият пророк, в Рамот-галаад.

5. И когато дойде, ето, началниците на воинството седеха; и рече: Имам слово към тебе, о началниче. И рече Ииуй: Към кого от всички нас? А той рече: Към тебе, началниче.

6. И стана та влезе в дома; и изля елея на главата му и рече му: Така говори Господ Бог Израилев: Помазах те цар над людете Господни, над Израиля.

7. И ще поразиш дома на господаря си Ахаава, за да отмъстя кръвта на рабите си пророците, и кръвта на всичките раби Господни, от ръката на Иезавел;

8. защото всичкий Ахаавов дом ще се изтреби; и ще погубя от Ахаава всичко до крак, и затворения и оставения в Израил;

9. и ще направя дома на Ахаава както дома на Иеровоама Наватовия син, и както дома на Вааса Ахииния син;

10. и Иезавел-псетата ще я изядат в нивата на Иезраел, и не ще да има кой да я погребе. И като отвори вратата, побегна.

11. И излезе Ииуй при рабите на господаря си; и рече му един: Мир ли? Защо дойде при тебе този безумен? А той им рече: Вие познавате человека и говоренето му.

12. И рекоха: Лъжливо е: кажи ни, молим. А той рече: Така и така ми говори и рече: Така говори Господ: Помазах те цар над Израиля.

13. Тогаз побързаха, и като взеха всеки дрехата си туриха ги под него на върха на стъпалата, и възтръбиха с тръба и рекоха: Въцари се Ииуй.

14. И Ииуй синът на Иосафата, Намесиевия син, направи съзаклятие против Иорама. (А Иорам пазеше Рамот-галаад, той и всичкий Израил, от лицето на Азаила Сирийския цар.

15. И върнал се беше цар Иорам за да се изцели в Иезраел от раните които Сирийците му направиха когато ратуваше против Азаила Сирийсия цар.) И рече Ииуй: Ако е вашето мнение с мене, то нека не излезе никой да бяга из града за да отиде да извести това на Иезраел.

16. И възседна Ииуй та отиде в Иезраел; защото Иорам лежеше там. И Охозия Юдинът цар бе слязъл да види Иорама.

17. И стоеше стражът на стълпа в Иезраел, и, като видя четата на Ииуя който идеше, рече: чета гледам. И рече Иорам: Вземи всадник и проводи да ги посрещнеш; и нека попита: Мир ли?

18. Отиде прочее всадник на кон да го посрещне, и рече: Така говори царят: Мир ли? И рече Ииуй: Що имаш ти с мира? завърни се след мене. И извести стражът и рече: Вестителят отиде до тях, и не се върна.

19. И проводи втори всадник на кон, който отиде при тях та рече: Така говори царят: Мир ли? И отговори Ииуй: Що имаш ти с мира? завърни се след мене.

20. И извести стражът и рече: Отиде до тях, и не се върна; а ходенето е както ходенето на Ииуя Намесиевия син, защото ходи като неистов.

21. И рече Иорам: Впрегнете. И впрегнаха колесницата му. И излязоха Иорам Израилевий цар и Охозия Юдиний цар, всеки в колесницата си, та отидоха да посрещнат Ииуя, и намериха го в нивата на Навутея Иезраелеца.

22. И като видя Иорам Ииуя, рече: Мир ли, Ииуе? А той отговори: Какъв мир доде се умножават блудовете на Иезавел майка ти, и чарованията й?

23. И завърна Иорам ръцете си та побягна, и думаше на Охозия: Лъст, Охозие!

24. А Ииуй дръпна лъка си та порази Иорама между мишците му; и стрелата излезе през сърдцето му; а той се прегърби в колесницата си.

25. И рече Ииуй на Видкара войводата си: Вземи та го хвърли в частта на Навутея Иезраелеца; защото напомни си, когато аз и ти бяхме яхнали след Ахаава отца му, че Господ произнесе против него това изречение:

26. Ей, видех вчера кръвта на Навутея и кръвта на синовете му, говори Господ; и ще ти направя въздаяние в тази част, говори Господ. Сега прочее дигни, хвърли го в тази част според словото Господне.

27. А Охозия Юдинът цар като видя това побягна през пътя на къщата на градината. И погна след него Ииуй, и рече: Поразете и тогози в колесницата. И поразиха го в изхода на Гур, близу до Ивлеам; и побягна в Магедон, и умря там.

28. И донесоха го рабите му на колесница в Ерусалим, и погребоха го в гроба му с отците му в Давидовия град.

29. А въцарил се бе Охозия над Юда в единадесетото лято на Иорама Ахаавовия син.

30. И дойде Ииуй в Иезраел; и като чу Иезавел тегли стивие на очите си, и украси главата си та надникна през прозореца.

31. И, като влизаше в портата Ииуй, тя рече: Има ли мир Зимрий, убийцата на господаря си?

32. А той подигна лицето си към прозореца и рече: Кой е с мене? кой? и надникнаха към него двама трима скопци.

33. И рече: Хвърлете я долу. И хвърлиха я долу; и пръсна от кръвта й по стената и по конете; и той я стъпка.

34. И като влезе та яде и пи рече: Идете да видите сега тази проклета и я погребете, защото е царска дъщеря.

35. И отидоха да я погребат, но не намериха от нея освен лоба, и нозете, и дланите на ръцете.

36. И върнаха се та му известиха. А той рече: Това е словото Господне което говори чрез раба си Илия Тесвиеца и рече: В нивата на Иезраел ще изядат псетата плъттта на Иезавел;

37. и трупът на Иезавел ще бъде като гной по лицето на полето в нивата на Иезраел, щото да не рекат: Тая е Иезавел.