Старият Завет

Новият Завет

Откровение 19:20 Цариградски (BG1871)

И уловен биде звярът и с него лъжовният пророк който бе правил знамения пред него, с които прелъсти тези които приеха белега от звяра и които се поклониха на неговия образ: двамата живи бидоха хвърлени в езерото огнено което гори със жупел.

Прочетете пълната глава Откровение 19

Изглед Откровение 19:20 в контекст