глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 5 Цариградски (BG1871)

1. И тъй, бивайте подражатели Богу като чада възлюблени;

2. и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва Богу в благовонна миризма.

3. А блуд и всякаква нечистота или лихоимство, да им се не чуе нито името между вас, както подобава на светии;

4. нито срамотни и пусти приказки, нито кощунства, които са неприлични неща; но повече вмясто тях благодарение.

5. Защото знаете това, че всеки блудник, или нечист, или лихоимец, (който е идолослужител,) няма наследие в царството на Христа и Бога.

6. Да ви не лъсти никой с праздни думи; понеже за всичко това иде гневът Божий връх синовете на непокорството.

7. И тъй, не бивайте съучастници тям.

8. Защото някога си бяхте тъмнина, а сега сте виделина в Господа: ходете като чада на виделината;

9. (защото плодът на Духът е във всяка благостиня, и правда, и истина:)

10. опитвайте що е благоугодно Господу.

11. И не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а най-паче изобличавайте ги.

12. Защото това което скритом правят срамотно е и да се говори.

13. А всичко което се изобличава от виделината става явно; понеже всяко което става явно виделина е;

14. за това казва: Стани ти който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те освети Христос.

15. И тъй, гледайте как с предупазване да ходите, не както глупави, но както премъдри:

16. изкупувайте времето, защото дните са лукави.

17. Заради това, не бивайте несмислени, но разумявайте що е волята Господня.

18. И не се опивайте с вино, в което е разблудство, но изпълняйте се Духом;

19. и разговаряйте се с псалми и пения и песни духовни, пейте и възпевайте Господу в сърдцето си,

20. винаги благодареще за всичко Богу и Отцу в името на Господа нашего Исуса Христа.

21. Покорявайте се един другиму в страх Божий.

22. Жени, покорявайте се на своите си мъже, както на Господа;

23. защото мъжът е глава на жената, както е и Христос глава на църквата, и той е Спасител на тялото.

24. Но както църквата се покорява Христу, така жените да се покоряват във всичко на своите си мъже.

25. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея,

26. да я освети и очисти с омиването с вода чрез словото,

27. да я представи на себе си църква славна, без да има петно, или бръчка, или друго нещо такова, но да е света и непорочна.

28. Така са длъжни мъжете да любят жените си както своите си тела. Който люби жена си себе си люби;

29. Защото никой никога не е възненавидял своята си плът, но храни я и се грижи за нея, както и Господ църквата.

30. Понеже сме удове на неговото тяло, от неговата плът и от неговите кости.

31. "Заради това ще остави человек баща си и майка си и ще се прилепи при жена си, и ще бъдат двамата в една плът."

32. Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата.

33. Но и вие, всеки един от вас да люби жена си така както себе си; а жената да се бои на мъжа си.