Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 5:9 Цариградски (BG1871)

(защото плодът на Духът е във всяка благостиня, и правда, и истина:)

Прочетете пълната глава Ефесяни 5

Изглед Ефесяни 5:9 в контекст