глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 3 Цариградски (BG1871)

1. За това аз Павел, узник Исус Христов за вас езичниците;

2. понеже сте чули смотрението на дадената мене за вас Божия благодат,

3. че по откровение стана ми известна тайната, (както и по-преди ви вкратце писах,

4. от което като прочитате може да разумеете моето проумеване в тайната Христова,)

5. която в други родове не бе известена на человеческите синове както сега се чрез Духа откри на светите негови апостоли и пророци;

6. да бъдат езичниците сънаследници, да съставят едно тяло, и да са съпричастници на неговото обещание в Христа чрез евангелието,

7. на което бидох служител по дарбата на Божията благодат която ми е дадена по действието на неговата сила;

8. на мене най-малкия от всичките светии даде се тая благодат да благовестя между езичниците неизследимото богатство Христово;

9. и да просветя всите що е смотрението на тайната която е била от векове скрита у Бога, който е създал всичко чрез Исуса Христа.

10. за да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни многоразличната премъдрост Божия,

11. според предвечното намерение което направи в Христа Исуса Господа нашего;

12. в когото имаме дързновение и достъп с уверение чрез вярата в него.

13. За това ви моля да не ви се додее от моите за вас скърби, които са ваша слава.

14. За това, преклонявам коленете си пред Отца на Господа нашего Исуса Христа,

15. от когото се именува всяко отечествие на небесата и на земята,

16. да ви даде според богатството на славата си чрез неговия Дух да се утвърдите крепко във вътрешния человек,

17. чрез вярата ви да се всели Христос във вашите сърдца, щото, вкоренени и основани в любовта,

18. да можете да разумеете наедно с всичките светии що е широчината и дължината и дълбочината и височината,

19. и да познаете любовта Христова, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните с всичката пълнота Божия.

20. А на того който по действуващата в нас сила може да направи несравнено повече от колкото просим или мислим,

21. нему слава да бъде в църквата чрез Исуса Христа във всичките родове от века до века. Амин.