глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 4 Цариградски (BG1871)

1. И тъй аз, узник в Господа моля ви да ходите достойно на званието в което бидохте призовани,

2. с всяко смиреномъдрие и кротост, с дълготърпение да си претърпявате един друг с любов,

3. като се стараете да увардите единството на Духа в свързката на мира:

4. едно тяло и един Дух, както се и призовахте с една надежда на званието ваше:

5. един Господ, една вяра, едно кръщение;

6. един Бог и Отец на всите който е над всички, чрез всички, и във всички нас.

7. А всекиму от нас се даде благодат по мярката на Христовото даруване.

8. За това казва: "Като възлезе на високо плени плен, и даде давания на человеците."

9. А това "възлезе" що е друго освен че е и слязъл по-напред в най-долните страни на земята?

10. Този който е слязъл той и който и възлезе по-горе от всичките небеса да изпълни всичко.

11. И той даде едни да са апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,

12. за усъвършенствувание на светиите в делото на служенето, в назиданието на тялото Христово;

13. докле достигнем всинца в единството на вярата, и на познанието на Сина Божия в свършен мъж, в мярата на възрастта на Христовата пълнота;

14. да не сме вече младенци, блъскаеми и завличаеми от всеки вятър на учението с человеческото лъстене, с пронирството, по ухищрението на измамата;

15. но с истинство в любовта да порастем по всичко в него който е главата, Христос,

16. от когото всичкото тяло съчленявано и свързвано чрез всяко сключване на спомагателните членове, според съразмерното действие на всяка част, прави тялото да расте за своето си в любовта назидание.

17. Прочее, това казвам и свидетелствувам в Господа, да не ходите вече както ходят и другите езичници в суетата на ума си,

18. помрачени в разума и отчуждени от живота Божий за невежеството което е в тях, и заради окаменението на сърдцето им;

19. които, като в нечувствие са се предали на похотливост да вършат ненаситно всяка нечистота.

20. Но вие не сте така познали Христа;

21. понеже сте го чули, и сте научени от него, както е истината в Исуса,

22. да се съблечете от ветхия человек, според по-предишното си поведение, който тлее в прелъстителните похоти;

23. и да се подновявате в духа на вашия ум,

24. и да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога в правда и в светост на истината.

25. За това, отхвърлете лъжата, и всеки с ближнаго си говорете истина; защото сме удове един на друг.

26. "Гневете се и не съгрешавайте," слънцето да не зайде в разгневането ви,

27. нито давайте място на дявола.

28. Който е крал да не краде вече, а пай-паче да се труди да работи доброто с ръцете си, за да има да раздава и на тогози който има нужда.

29. Никое гнило слово да не излязва из устата ви, но онова което е добро за потребното назидание, за да принесе благодат на тези които слушат;

30. и не оскърбявайте Сетия Дух Божий, с когото сте запечатани за деня на изкупуването.

31. Всяко огорчение, и ярост, и гняв, и вик, и хула, да се дигне от вас наедно с всяка злоба;

32. а бивайте благи един другиму, милосерди: прощавайте си един на друг, както ви е и Бог простил чрез Христа.