Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 4:3 Цариградски (BG1871)

като се стараете да увардите единството на Духа в свързката на мира:

Прочетете пълната глава Ефесяни 4

Изглед Ефесяни 4:3 в контекст