Старият Завет

Новият Завет

Трето Макавеи 1:3 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Но Доситей, синът на Дримил, по род юдеин, който по-късно бе изменил на Закона и отстъпил от отеческата вяра, изведе Птолемей, а в шатрата постави неизвестен човек, на когото бе отредено да изтърпи неговата участ.

Прочетете пълната глава Трето Макавеи 1

Изглед Трето Макавеи 1:3 в контекст