Старият Завет

Новият Завет

Манасия Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

глави

  1. 1