Старият Завет

Новият Завет

Второ Тимотей Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4