Старият Завет

Новият Завет

Второ Коринтяни 2:9 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Писах ви с цел да проверя послушанието ви – дали сте послушни във всичко.

Прочетете пълната глава Второ Коринтяни 2

Изглед Второ Коринтяни 2:9 в контекст