Старият Завет

Новият Завет

Марк 6:1 Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги) (НП)

Оттам Той излезе и отиде в родното Си място, а учениците Му Го следваха.

Прочетете пълната глава Марк 6

Изглед Марк 6:1 в контекст