Dhjata e Re

Romakëve 8:30 Së Bashku (ALNT)

Ata që i paracaktoi, edhe i thirri; ata që i thirri, edhe i bëri të drejtë; ata që i bëri të drejtë, edhe i përlëvdoi.

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 8

Shiko Romakëve 8:30 në kontekstin