Dhjata e Re

Romakëve 8:31 Së Bashku (ALNT)

Ç’të themi, pra, për këto gjëra? Nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Ai që vërtetë nuk e kurseu Birin e vet,

Lexoni kapitullin e plotë Romakëve 8

Shiko Romakëve 8:31 në kontekstin