Dhjata e Re

1 Timoteut 4:10 Së Bashku (ALNT)

Për këtë, pra, po mundohemi dhe po luftojmë, sepse kemi shpresë në Perëndinë e gjallë, që është Shpëtimtari i të gjithë njerëzve, sidomos i besimtarëve.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 4

Shiko 1 Timoteut 4:10 në kontekstin