Dhjata e Re

1 Timoteut 4:9 Së Bashku (ALNT)

Kjo fjalë është e besueshmedhe e denjë të pranohet plotësisht.

Lexoni kapitullin e plotë 1 Timoteut 4

Shiko 1 Timoteut 4:9 në kontekstin