Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Gabaygii Sulaymaan 3:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba waan kacayaa, oo magaaladaan dhex wareegayaa, Oo dariiqyada iyo jidadka waaweyn Ayaan ka dhex goobayaa kan naftaydu jeceshahay. Waan doondoonay laakiinse ma aanan helin.

akhri dhamaystiran cutubka Gabaygii Sulaymaan 3

arki Gabaygii Sulaymaan 3:2 macnaha guud