Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Gabaygii Sulaymaan 3:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Goor habeennimo ah ayaan sariirtayda ka doondoonay kan naftaydu jeceshahay. Waan doondoonay, laakiinse ma aanan helin.

akhri dhamaystiran cutubka Gabaygii Sulaymaan 3

arki Gabaygii Sulaymaan 3:1 macnaha guud