Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Esteer 1:18 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba isla maantadan amiiradaha Faaris iyo Maaday oo maqlay wixii ay boqoraddu samaysay, sidaasoo kalay ku odhan doonaan boqorka amiirradiisa oo dhan. Oo saas aawadeed waxaa kici doona quudhsasho iyo xanaaq badan.

akhri dhamaystiran cutubka Esteer 1

arki Esteer 1:18 macnaha guud