Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cesraa 9:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

haddaba waxaas oo dhan dabadeed ma mar kalaannu amarradaada jebinnaa, oo aannu la xididnaa dadyowga karaahiyadan sameeya? Sow noo cadhoon maysid jeeraad na wada baabbi'isid oo aadan innaba naga reebin dad hadha iyo mid naga baxsada toona?

akhri dhamaystiran cutubka Cesraa 9

arki Cesraa 9:14 macnaha guud