Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Filipi 1 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O ‘Upu Fa‘afeiloa‘i

1. O Paulo ma Timoteo, o ‘au‘auna a Iesu Keriso, i le ‘au pa‘ia uma lava o ‘iā Keriso Iesu, o ē o i Filipi, ‘atoa ma epikopō ma tiakono;

2. ‘Ia ‘iā te ‘outou le alofa tunoa, ma le manuia mai le Atua lo tatou Tamā, ‘atoa ma le Ali‘i o Iesu Keriso.

O le tatalo a Paulo

3. ‘Ou te fa‘afetai atu i lo‘u Atua i o‘u manatu uma ‘iā te ‘outou,

4. e lē aunoa la‘u fa‘atoga ma le fiafia, i a‘u tatalo uma mo ‘outou uma lava.

5. ‘Ona o lo ‘outou mafuta fa‘atasi i la le tala lelei, talu mai le ulua‘i aso, ‘ua o‘o mai i le aso nei;

6. ‘ua ‘ou mautinoa lenei lava mea, o ia na amataina le galuega lelei i totonu ‘iā te ‘outou, e fa‘a‘ato‘atoaina ai lava e ia le o‘o atu lava i le aso o Iesu Keriso.

7. ‘Ua tatau ‘ona ‘ou manatu fa‘apea ‘iā te ‘outou uma; auā ‘ua teuina ‘outou i lo‘u loto ‘ina ‘ua tatou ‘auai fa‘atasi ma a‘u i le alofa tunoa, a o noanoatia a‘u ma ‘ou tu atu e fa‘amaonia le tala lelei.

8. Auā ‘ua silafia e le Atua, ‘ua ‘ou matuā naunau ‘iā te ‘outou uma lava i le alofa naunauta‘i o Iesu Keriso.

9. O la‘u tatalo fo‘i lenei, ‘ia fa‘atuputeleina pea lava lo ‘outou alofa, ma le iloa lelei, ‘atoa ma le fa‘autauta uma;

10. ‘ina ‘ia masino ‘iā te ‘outou mea uiga ‘ese‘ese. ‘Ona ‘avea ai lea ‘outou ma ē fa‘amaoni, ma le lē ta‘uleagaina pe a o‘o i le aso o Keriso.

11. ‘Ia tūtūmu ‘outou i fua o le amiotonu mai ‘iā Iesu Keriso, ‘ina ‘ia vi‘ia ai ma fa‘ane‘ene‘eina ai le Atua.

Ola ‘iā Keriso

12. Le ‘au uso e, ‘ou te mana‘o ‘ia iloa e ‘outou, o mea na o‘o ‘iā te a‘u, ‘ua i‘u ‘ina tupu atili ai le tala lelei.

13. O lea ‘ua fa‘aalia ai lo‘u noanoataga ‘ona o Keriso, i le fale uma o le ‘au e leoleo ‘atoa ma isi mea uma.

14. O le to‘atele fo‘i o le ‘au uso o i le Ali‘i o lo‘o matuā fa‘atuatua ‘ona o lo‘u noanoataga; ‘ua atili ai ‘ona latou fa‘amalosi e tautala i le ‘upu ma le lē mata‘u.

15. O isi fo‘i ‘ua tala‘i ‘iā Keriso ma le matau‘a lava, ma le finau vale, a o isi ‘ua tala‘i i le loto lelei.

16. O ē tala‘i ma le alofa, ‘ua iloa e i latou ‘ua fa‘atūina a‘u ‘ina ‘ia ‘ou tu atu mo le tala lelei.

17. A o ē tala‘i Keriso ma le finau vale, e lē faia ma le fa‘amaoni, o lo‘o o mānatunatu i latou e fa‘aopoopo ai le puapuagā i lo‘u noanoataga.

18. O lenei, pe fa‘apefea? E ui lava i faiga uma, pe fa‘atagā fai, pe fai ma le fa‘amaoni, ‘ua tala‘iina atu ai Keriso, o le mea lea ‘ua ‘ou ‘oli‘oli ai.

19. O lea, ‘ou te ‘oli‘oli ai lava, auā ‘ua ‘ou iloa e i‘u lea mea i lo‘u lavea‘iina, ‘ona o la ‘outou fa‘atoga ma le fesoasoani mai o le Agaga o Iesu Keriso.

20. E tusa ma lo‘u fa‘anaunau atu, ma lo‘u fa‘amoemoe, ‘ina ‘ia ‘ou lē mā i se mea e tasi, a ‘ia ‘ou matuā fa‘amalosi fa‘apei ‘ona ‘ou faia e lē aunoa, e fa‘apea fo‘i i nei ona po, ‘ina ‘ia vi‘ia ai Keriso i lo‘u tino, i le ola po o le oti.

21. Auā o lo‘u ola ‘ua ‘iā Keriso lea; a o lo‘u oti, o lo‘u manuia lea.

22. ‘Āfai ‘ou te ola i le tino, e fua mai le galuega; a ‘ou te lē iloa po o le fea mea ‘ou te filifilia.

23. Auā ‘ua ‘ou fa‘alētonu i manatu e lua; o lo‘o ‘iā te a‘u le naunau ‘ia ‘ou alu, ‘ia fa‘atasia a‘u ma Keriso; o le mea lea e sili ‘ona lelei.

24. Peita‘i ‘ia a‘u tumau i le tino, o le mea lea e sili ‘ona aogā ‘iā te ‘outou.

25. ‘Ua ‘ou mautinoa lenei mea, ‘ou te tumau, tatou te tūtūmau fa‘atasi fo‘i uma, ‘ina ‘ia alualu ‘outou ma ‘ia fiafia i le fa‘atuatua;

26. ‘ina ‘ia fa‘atuputeleina ai lo ‘outou ‘oli‘oli ‘iā Keriso Iesu ‘ona o a‘u, i lo‘u toe alu atu ‘iā te ‘outou.

27. Tau ‘ina ‘ia tusa la ‘outou amio ma le tala lelei ‘iā Keriso, pe ‘āfai ‘ou te alu atu ma feiloa‘i ma ‘outou, pe ‘ou te nofo ‘ese, ‘ia ‘ou iloa pea sina tala ‘iā te ‘outou, ‘ua ‘outou tumau i le agaga e tasi, ma le manatu e tasi, o lo‘o finau fa‘atasi mo le fa‘atuatuaga ‘ua i le tala lelei.

28. O lo‘o lē fa‘amatata‘uina ‘outou i se mea e tasi e i latou o ē tete‘e mai; auā o le fa‘ailoga lea ‘iā te i latou o le malaia, a o le fa‘ailoga o le ola ‘iā te ‘outou, ē mai le Atua fo‘i lea.

29. Auā ‘ua foa‘ifuaina ‘iā te ‘outou ‘ona o Keriso, e lē na ‘ona ‘ia fa‘atuatua ‘iā te ia, a ‘ia fa‘atigāina fo‘i ‘outou ‘ona o ia.

30. ‘Ua ‘iā te ‘outou fo‘i lea lava tau‘a, pei o lea na ‘outou va‘ai mai ai ‘iā te a‘u, o lo‘o ‘outou fa‘alogologo nei fo‘i o ‘iā te a‘u.#