Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Efeso 5 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Apoapoa‘iga i Amio e Tatau

1. O lenei, ‘ia fa‘aa‘oa‘o ‘outou i le Atua, fa‘apei o le fānau pele;

2. ma ‘ia sāvavali i le alofa, fa‘apei o Keriso fo‘i na ia alofa mai ‘iā i tatou, ‘ua na foa‘i mai fo‘i o ia lava mo i tatou, o le taulaga ma le togiola i le Atua o le mea manogi lea.

3. A o le faita‘aga, ma amio leaga uma, po o le manumanu fo‘i, ‘aua ne‘i ta‘ua lava ‘iā te ‘outou, e pei ‘ona tatau i ē ‘ua pa‘ia.

4. O le anovale fo‘i, ma le tautala i ‘upu fa‘atauva‘a ma le fa‘aulaula, o mea ia e lē tatau; a o le fa‘afetai e lelei lava lea.

5. Auā ‘ua ‘outou iloa lenei mea, ‘ai sē faita‘aga, po o sē fai amio leaga, po o sē manumanu, (o le ifo i tupua lava lea,) e lē maua e i latou se tofi i le mālō o Keriso ma le Atua.

6. ‘Aua ne‘i fa‘asesēina ‘outou e se tasi i ‘upu fa‘atauva‘a; auā o mea ia e o‘o mai ai le to‘asā o le Atua i ē fa‘alogogatā.

7. O lenei, ‘aua ne‘i fa‘atasi ‘outou ma i latou;

8. auā sa ‘outou pouliuli anamua, a o lenei ‘ua ‘outou malamalama i le Ali‘i; ‘inā sāvavali ‘ia pei o ē ‘ua malamalama;

9. auā o le fua o le malamalama, o le agalelei uma lava lea, ma le amiotonu, ma le fa‘amaoni.

10. ‘Ia su‘esu‘e ‘outou pe se a se mea e fiafia i ai le Ali‘i.

11. ‘Aua fo‘i tou te amio fa‘atasi ma galuega lē aogā a le pouliuli, ‘ae lelei ‘ona ‘outou ‘aumai ia mea i le malamalama.

12. Auā o mea ‘ua faia fa‘alilolilo e i latou, ‘ua matagā lava ‘ona tautalatala i ai.

13. A o mea uma lava ‘ua ‘aumai i le malamalama, ‘ua fa‘aalia, o mea uma fo‘i e fa‘aalia, o le malamalama lea.

14. O le mea lea ‘ua fai mai ai,“Ala ia oe e moe na,ma e tula‘i mai i ē ‘ua oti,‘ona fa‘amalamalama mai lea o Keriso ‘iā te oe.”

15. O lenei, ‘ia fa‘aeteete ‘outou ‘ina ‘ia ‘outou sāvavali ma le fa‘autauta, ‘aua ne‘i fa‘apei o ē vālelea, a ‘ia fa‘apei o ē popoto;

16. ‘ia fa‘aaogāina e ‘outou aso o lenei olaga, auā o ona po nei ‘ua leaga.

17. O lenei, ‘aua ne‘i fa‘avalea ‘outou, a ‘ia ‘outou iloa le finagalo o le Ali‘i.

18. ‘Aua fo‘i ne‘i ‘onā ‘outou i le uaina, o le mea e ulavale ai; a ‘ia fa‘atumuina ‘outou i le Agaga.

19. ‘Ia ‘outou fetautalatala‘i i salāmo, ma pese, ma siva fa‘aleagaga, ‘ia fa‘ane‘ene‘e atu ma pepese atu i le Ali‘i i o ‘outou loto.

20. ‘Ia fa‘afetai pea lava ‘ona o mea uma i le Atua le Tamā, i le suafa o lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso.

O le Olaga Fa‘aulugali‘i

21. ‘Ia usiusita‘i le tasi i le tasi ma le mata‘u ‘iā Keriso.

22. O ‘outou fafine, ‘ia ‘outou usiusita‘i ‘iā ‘outou lava tane, fa‘apei ‘ona usiusita‘i i le Ali‘i.

23. Auā o le tane o le ulu ia o le avā, e pei o Keriso fo‘i o le ulu ia o le ekalesia, o ia fo‘i o le Fa‘aola o le tino.

24. O lenei, fa‘apei ‘ona usiusita‘i o le ekalesia ‘iā Keriso, ‘ia fa‘apea fo‘i fafine ‘iā latou lava tane i mea uma lava.

25. O ‘outou tane, ‘ia ‘outou alolofa atu ‘iā ‘outou lava avā, fa‘apei o Keriso fo‘i ‘ona alofa mai i le ekalesia, ma foa‘iina mai o ia e ia e fai mōna sui.

26. ‘Ina ‘ia fa‘apa‘iaina ai, ‘ina ‘ua fa‘amamāina i le fa‘atā‘eleina i le vai ‘atoa ma le ‘upu;

27. ‘ina ‘ia na tu‘uina atu o ia, ‘iā te ia, o le ekalesia matagofie lava, e leai sona ila, po o se ma‘anuminumi, po o se tasi mea fa‘apenā, a ‘ia pa‘ia ma ‘ia lē ponā.

28. O lo‘o fa‘apea ‘ona tatau ‘ona alolofa o tane ‘iā latou lava avā, fa‘apei o latou lava tino; o lē alofa i lana lava avā, o lo‘o alofa o ia ‘iā te ia lava;

29. auā e leai lava se tasi e ita i lona lava tino; ‘ae peita‘i na te fafaga ma tausi atu i ai, fa‘apei o le Ali‘i fo‘i ‘ona tausi i le ekalesia,

30. auā o itū lava i tatou o lona tino.

31. “O le mea lea e tu‘ua ai e le tane o lona tamā ma lona tinā, ‘ae fa‘atasi ma lana avā, ‘ona ‘avea ai lea o i lā‘ua o le tino e tasi.”

32. O le mea lilo tāua tele lenei; a ‘ou te talaina atu nei e uiga ‘iā Keriso ‘atoa ma le ekalesia.

33. A o ‘outou, ‘ia ta‘itasi ‘outou ma alofa i lana lava avā fa‘apei o ia lava ‘iā te ia; o le fafine fo‘i ‘ia āva o ia i lana tane.