Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Efeso 3 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Alofa o le Atua i Nu‘u ‘Ese

1. ‘Ona o lea mea, o a‘u o Paulo o lē ‘ua noanoatia ‘ona o Keriso Iesu, ‘ona o ‘outou o nu‘u ‘ese;

2. auā ‘ua ‘outou fa‘alogologo ‘ua fai a‘u ma ‘au‘auna tausi mea i le alofa tunoa o le Atua ‘ua tu‘uina mai ‘iā te a‘u mo ‘outou.

3. ‘Ina ‘ua na fa‘ailoa mai ‘iā te a‘u i le fa‘aaliga, o le mea lilo, fa‘apei ‘ona a‘u mua‘i tusia ini ‘upu itiiti,

4. pe a faitaulia e mafai ai ‘outou ‘ona iloa ai lo‘u loto matala i le mea lilo e uiga ‘iā Keriso.

5. Sa lē fa‘ailoa atu i nisi tupulaga o le fānauga a tagata, fa‘apei ‘ona fa‘aali mai nei o le Agaga, i ana ‘aposetolo pa‘ia, ma ana perofeta.

6. ‘Ia ‘avea nu‘u ‘ese ma suli fa‘atasi ma tino e tasi, ma ia tofusia fa‘atasi i lana sa folafola mai ‘ona o Keriso Iesu i le tala lelei.

7. ‘Ua fai ai a‘u ma ‘au‘auna a lenā tala lelei e tusa ma le mea foa‘ifuaina mai i le alofa tunoa o le Atua, ‘ua na foa‘iina mai ‘iā te a‘u i le galuega tele a lona mana.

8. ‘Ua ‘aumai ‘iā te a‘u lē aupito itiiti lava i le ‘au pa‘ia uma lenei lava alofa tunoa, ‘ina ‘ia ‘ou folafola atu i nu‘u ‘ese le ‘oloa faula‘i o Keriso e lē masu‘esu‘eina lava.

9. E fa‘amalamalamaina atu fo‘i i tagata uma le uiga o le sauniuniga o le mea lilo sa natia talu mai i tupulaga anamua i le Atua, o lē na faia mea uma lava.

10. ‘Ina ‘ia iloa nei e ali‘i sili ma le ‘au faipule i mea o i le lagi, i le ekalesia, le poto uiga ‘ese‘ese o le Atua.

11. ‘Ua tusa lea ma lona finagalo talu anamua lava, na ia faia ‘iā Keriso Iesu lo tatou Ali‘i.

12. O ia ‘ua tatou maua ai le fa‘amalosi, ma le ala e sao atu ai ma le loto tele, i le fa‘atuatua ‘iā te ia.

13. O lenei, ‘ou te ‘ai‘oi atu, ‘aua ne‘i fa‘avaivai ‘ina ‘ua puapuagātia a‘u, ‘ona o ‘outou, auā o le mea tou te mitamita ai lenā.

O le Alofa o Keriso

14. O le mea lea ‘ou te to‘otuli ai i le Tamā,

15. o ia ‘ua fa‘aigoaina ai le ‘āiga uma o i le lagi ‘atoa ma le lalolagi.

16. ‘Ina ‘ia foa‘iina ‘iā te ‘outou e tusa ma le faula‘i o lona mamalu, ‘ia fa‘amalosia ‘outou i le mana e lona lava Agaga, i le tagata i totonu,

17. ‘ia nofo mau fo‘i o Keriso i o ‘outou loto i le fa‘atuatua, ‘ina ‘ia mau a‘a ma ‘ia fa‘avaeina ‘outou i le alofa,

18. ‘ia mafai ai ‘ona iloa lelei e ‘outou ‘atoa ma le ‘au pa‘ia uma, o le uiga o le lautele, ma le umi, ma le loloto, ma le maualuga.

19. ‘Ia iloa fo‘i le alofa o Keriso, ‘ua silisili ‘ese e lē mailoa, ‘ia fa‘atūtūmuina ‘outou i le tumu uma lava o le Atua.

20. O lenei, ‘ia ‘iā te ia o lē na te mafaia ‘ona faia o mea uma le fa‘asilisili lava i mea tatou te ole atu ai ma mafaufau i ai, e tusa ma le mana o lo‘o matuā galue i totonu ‘iā te i tatou,

21. ‘ia ‘iā te ia le vi‘iga i le ekalesia ‘ona o Keriso Iesu i augatupulaga uma, e fa‘avavau fa‘avavau lava. Amene.