Le mataupu

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

2 Timoteo 3 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O Valo‘aga i Mea e Tutupu

1. ‘Ae ‘ia e iloa e oe lenei mea, o ona aso e gata ai e o‘o mai ai aso faigatā.

2. Auā e ‘avea tagata ma ē alolofa i latou ‘iā i latou lava, o ē manana‘o i tupe, o ē loto vi‘i, o ē fa‘amaualuga, o ē ‘upu leaga, o ē lē fa‘alogo i mātua, o ē lē fa‘afetai, o ē amio leaga,

3. o ē lē loto‘āiga, o ē lē ma fa‘aleleia, o ē fa‘atuaupua, o ē lē tāofi mana‘o o le tino, o ē fa‘asauā, o ē ‘ino‘ino i le amio lelei,

4. o ē fa‘alata, o ē so‘ona fai, o ē ‘ua fa‘afefeteina, o ē ‘ua tele le mana‘o i mea fa‘afiafia, ‘ae leai se mana‘o i le Atua;

5. o ē ‘ua peiseaī ‘ua to‘aga i lotu, a o le mana ‘ua i lea mea ‘ua latou te‘ena; ‘ia e ‘alo ‘ese lava i tagata fa‘apenā.

6. E i ai fo‘i nisi o ē ulu atu i fale, ma fa‘asesē i fafine vālelea, ‘ua mafatia i agasala, o ē ‘ua ta‘ita‘i‘eseina e tu‘inanau ‘ese‘ese,

7. ‘ua a‘oa‘oina e lē aunoa, ‘ae lē āu mafai ‘ona o‘o ‘ina iloa lelei o le ‘upu moni.

8. Fa‘apei o Iani ma Iameri ē na tete‘e atu ‘iā Mose, e fa‘apea fo‘i i latou ia ‘ona tete‘e atu i le ‘upu moni, o tagata ‘ua loto leaga, o ē ‘ua lē fa‘amaoni i la le fa‘atuatua.

9. ‘Ae lē alualu pea i latou, auā e iloa lelei lava lo latou vālea e tagata uma, fa‘apei o i lā‘ua.

O Apoapoa‘iga Mulimuli

10. A o oe, ‘ua e iloa lelei o la‘u a‘oa‘oga, o la‘u amio, o le loto mau, o le fa‘atuatua, o le fa‘apalepale; o le alofa ma le ‘onosa‘i,

11. o sauāga ma mea tigā, o mea ia na o‘o mai ‘iā te a‘u i Anetioka, ma Ikonio, ma Lusa; o sauāga fa‘apenā na tigāina ai a‘u; a o le Ali‘i na ia lavea‘i mai ‘iā te a‘u i na mea uma lava.

12. O i latou uma fo‘i o ē loto ‘ina nonofo ma le amio Atua ‘iā Keriso Iesu, e sauāina i latou.

13. A o tagata amio leaga ma ē taupelopelo, e alualu pea lava lo latou leaga, o lo‘o fa‘asesē atu, ‘ua fa‘asesēina fo‘i i latou.

14. A o oe, ‘ia e tumau i mea ‘ua a‘oa‘oina ai oe, ma ‘ua mautinoa ‘iā te oe, ‘ina ‘ua e iloa o ia na a‘oa‘o atu ai ‘iā te oe;

15. talu fo‘i ‘ina o e tama itiiti na e iloa tusi pa‘ia, e mafaia ‘ona fa‘apoto ai ‘iā te oe e i‘u ai i le fa‘aolataga i le fa‘atuatua ‘ua ‘iā Keriso Iesu.

16. O tusi pa‘ia uma lava e mai le Agaga o le Atua ia, e aogā fo‘i ‘ia e a‘oa‘o ai, e a‘oa‘i ai, e fa‘atonu ai, e fa‘apoto ai fo‘i i le amiotonu

17. ‘ina ‘ia ‘ato‘atoa ‘ona lelei ai o le tagata o le Atua, ‘ia saunia lava ia i galuega lelei uma lava.#