Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Johannes' Openberring 11:18 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Heidningfolka vart harme,men no er din vreidedag komen,og tida då dei døde skal dømmast.Då skal du løna dine tenarar profetane,dei heilage og dei som har ærefrykt for ditt namn,små og store,og øydeleggja dei som øydelegg jorda.»

Les hele kapitlet Johannes' Openberring 11

Vis Johannes' Openberring 11:18 i sammenheng