Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Mika 2:13 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Han som bryt igjennom, går føre dei.Dei bryt igjennom og dreg ut av porten.Kongen deira går føre dei, Herren sjølv er i spissen for dei.

Les hele kapitlet Mika 2

Vis Mika 2:13 i sammenheng